PHILIPPE VAN WOLPUTTE
HOME
WORKS
BIOGRAPHY
ABOUT
CONTACT

Reconstructed Construction - Stef Van Bellingen

Met de installatie 'Reconstructed Construction' wil de kunstenaar aandacht vestigen op de overdreven snelheid waarmee leegstaande panden afgesloten en ontsloten worden voor het publiek.

In vele gevallen worden het te mijden plaatsen die de omgeving ontsieren. Esthetische kankervlekken in de publieke ruimte zijn in vele gevallen het gevolg van economische veronachtzaming en speculatie. Ingrijpende renovatieplannen leiden vaak tot uitsluiting van alles wat onaangepast is en niet aan de doorsnee norm voldoet. Elke bron van wanorde dient onmiddelijk de kop ingedrukt te worden. Alles wat de rede of orde zou kunnen bedreigen, wordt uitgebannen en als ontoelaatbare keuze veroordeeld.

Geografische en stedelijke ordening is in die optiek een parallel aan de mentale uitsluiting van alles wat irrationeel, chaotisch en onredelijk is. Toch veroorzaken sommige overhaaste beslissingen tot af-of uitsluiting bij vele mensen een gevoel van desoriëntatie en onzekerheid. De maatschappelijke snelheid lijkt het verlies aan tolerantie en blijvende zingeving in de hand te werken.

Van Wolputte wil de toegang tot een afgesloten pand openen. De toegang zal evenwel bemoeilijkt worden, zodat men het gevoel krijgt een indringer te zijn en een verboden ruimte betreedt. In de chaotische ruimte bouwt hij een verborgen werkruimte op, als een creatieve spelonk in onze geest.